відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

величина


Рисунок 4.6 – а) вірогідність створення екситонів з гемінальной пари, розраховано для ZnWO4 (крива 1) і MgWO4 (крива 2)? б) вірогідність створення екситонів, розраховане по довжині термализации для ZnWO4 (крива 1) і для довжини термализації зменшеною в 2 рази (крива 2) і в 10 разів (крива 3).
  • Максимум і ширина смуги висвічування практично не залежать від величини х. Залежність світлового виходу від величини х при збудженні рентгенівським випромінюванням представлена на вставці рис. 4.5. Величина світлового виходу для кристала з х = 0,5 в ~ 1,5 рази перевищує таку для ZnWO4 і в ~ 2,1 рази для MgWO4. Як було показано в разі ZnWO4, спектри збудження світіння АЛЕ несуть інформацію про ймовірність екситонного створення гемінальних e-h пар, яку можна порівняти з розрахованої величиною p (ћ.) [49]. Цей результат відповідає змодельованої величиною p(ћ.) (рис. 4.6) для даних кристалів, демонструючи застосовність моделювання для аналізу спектрів збудження.