відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

валентність

  • 1.1 Вивчення впливу допантів різної валентності на сцинтиляційні характеристики кристалів ZnSe