відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

бездомішковий зразкок


Рисунок 3.9 – Температурна залежність РЛ кристалів CdWO4 в К-області (1,3) і С-області (2,4)
  • У спектрах бездомішкових зразків у дослідженій області температур спостерігаються шість-сім піків ТСП і п'ять-шість піків ТСЛ в К-і С-смугах (в областях 2 еВ (620 Нм) і 2,5 еВ (495 нм), відповідно), положення та інтенсивності яких сильно залежать від стехіометричного складу (рис. 3.13). У спектрах бездомішкових зразків з надлишком W частіше проявляються С-піки ТСЛ з максимумами в області 85-90 К, а також піки ТСП і С-піки ТСЛ при 120 – 130 К. Крім того, в спектрах таких зразків спостерігається характерний негативний пік ТСП при 95 К (рис.3.13, а). Вузькі піки ТСП і ТСЛ, які характерні для бездомішкових зразків, у спектрах легованих зразків не виявляються (рис. 3.14). Максимум спектра ТСЛ зразка з домішкою Bi зміщений в область Е = 2,3 еВ (540 нм). У спектрі ТСЛ зразка з домішкою Sm в К-області спостерігаються, крім того, характерні лінії випромінювання Sm (рис. 3.15). Згідно рис. 3.9, на температурної залежності в К-області (у бездомішкових зразках) і в лініях Sm3+ (зразки з Sm) спостерігаються характерні злами в області висвічування найбільш інтенсивних піків ТСЛ. Це дозволяє припустити, що механізм збудження К-піків ТСЛ в бездомішкових зразках схожий з механізмом ТСЛ в легованих Sm3+ кристалах. Зокрема, наведену на рис. 3.9 залежність IРЛ(Т) можна пояснити перерозподілом рекомбінаційного потоку з дрібних пасток (при втраті ними термічної стабільності в процесі ТСЛ) на центри РЛ в К-області (бездомішкові зразки) або домішку Sm (леговані зразки). Криві ТСЛ в К-області при Т > 180 К для бездомішкових зразків слабо корелюють з кривими ТСП.


Супермножина:


Споріднені вершини: