відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

асиметрія


Рисунок 3.2 – Спектри люмінесценції нелегованого кристала CdWO4
  • При кімнатній температурі в спектрах фотолюмінесценції номінально чистого зразка кристала CdWO4 спостерігається несиметрична смуга з максимумом 500 нм, на якій можна виділити плече (450 – 460 нм), і для довгохвильової частини спектру характерна сильна асиметрія, яка перетворюється в додаткову смугу при збільшенні концентрації домішок (рис. 3.2). У спектрах люмінесценції кристалів, які додатково леговані одновалентними (Na+, K+, Rb+, Cs+, Ag+) або двовалентними (Mg2+, Са2+, Sr2+, Ba2+) домішками, основна смуга люмінесценції незначно зсувається в довгохвильову область в межах 5 – 10 нм в залежності від типу і концентрації домішки, при цьому спостерігається посилення довгохвильової асиметрії.