відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

аніон


Рисунок 3.5 – Спектри ФЛ кристалів CdWO4 при Т = 290 К з домішками металів I-і II-ї групи (заштрихована область)
  • Ці аніони, так само як і іони елементів III групи, можуть виступати як донорні елементи, на яких можуть локалізуватися збуджені стани екситонів, а також формуватися мілкі рівні в забороненій зоні ZnSe.
  • Однак у випадку III-валентних домішок має відбуватися істотне порушення аніонів і катіонів підґраток кристала CdWO4, що призводить до значної деформації спектрів люмінесценції при фотозбуджені вольфраматних центрів світіння, причому ступінь такої деформації спектрів повинна залежати від способу здійснення зарядовим компенсації (рис 3.5, кр. 6 і 7).