відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Звіт Інституту сцинтиляційних матеріалів «ТОМОГРАФ-2»

 • З В І Т ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ «Створення оксидних та халькогенідних композитних сцинтиляторів для високочутливих двохенергетичних детекторів багатозрізової комп’ютерної томографії» шифр «Томограф-2»
 • УДК [539.1.074.3:546.221]+615.849
 • № держреєстрації 0113U001832
 • Національна академія наук України
 • Інститут сцинтиляційних матеріалів
 • 61001, Харків, пр. Леніна 60, тел. (057) 341 01 61
 • ЗАТВЕРДЖУЮ
 • В.о. Директора
 • Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України
 • ___________ А.Ю.Бояринцев
 • «___» ____________ 2015 р.
 • З В І Т
 • ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ
 • «Створення оксидних та халькогенідних композитних сцинтиляторів для високочутливих двохенергетичних детекторів багатозрізової комп’ютерної томографії»
 • шифр «Томограф-2»
 • (заключний)
 • Науковий керівник НДР К.т.н., с.н.с. ___________ С.М.Галкін
 • 2015
 • Результати роботи розглянуто Вченою Радою Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України, протокол №16 від 17.12.2015 р.Субмножина: