відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

збудження високими енергіями

  • Тому більш високий світловий вихід можна очікувати для MgWO4 при збудженні високими енергіями. Враховуючи високу рухливість електронів в порівнянні з дірками, ми очікуємо зниження середньої відстані між термалізованимі електронами і дірками в ZnWO4 при збудженні високими енергіями. Експериментальні дані для високих енергій збудження ВУФ (Еех > 27eV) також роблять очевидними це припущення.


Супермножина:


Споріднені вершини: