відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

стехіометрія кристала

  • Так, наприклад, відхилення від стехіометрії кристала в процесі росту і утворення вакансій кадмію і кисню призводить до збільшення вкладу повільного компонента висвічування кристала.


Супермножина:


Споріднені вершини: