відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

вимірювання ТСЛ

  • При вимірюванні термостимульованої люмінесценції (ТСЛ) і термостимульованої провідності (ТСП) зразок поміщався в кріостат і охолоджувався рідким азотом до температури 80 К. Опромінення зразка вироблялося джерелом рентгенівського випромінювання РУП-200 (Е = 100 – 200 кВ, I = 1 – 4 мА, Мо антикатод, потужність дози 2 Р/с, час опромінення 1 – 10 хв).


Супермножина:

Споріднені вершини: