відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

легування кристалів

  • Легування кристалів CdWO4 тривалентними іонами призводить до синьосірого забарвлення, що характерне для оксиду вольфраму зі ступенем окислення нижче +6.
  • У разі легування кристалів Мо6+ відбувається заміщення іонів W6+ з утворенням спотворених, у порівнянні з наявними в кристалах молібдату кадмію, молібдатних груп, люмінесценція яких і проявляється у «червоній» області спектра, що узгоджується з результатами роботи.
  • Показано, що при легуванні кристалів CdWO4, що містять домішки іонів тривалентних металів, домішками лужних металів (Li, Na) і при відпалі в кисневмісної газовому середовищі, поліпшуються сцинтиляційні параметри кристалів: підвищується світловий вихід і знижується рівень післясвітіння.
  • Легування кристалу домішкою Eu3+ призводить до перерозподілу світлосуми на користь низькотемпературного піка (130 К), який відповідає за більш короткі часи висвічування.


Супермножина:


Споріднені вершини: