відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

можливість управління

  • Виходячи з цього, визначення природи дефектів, причин їх утворення та впливу технологічних факторів на оптичні та сцинтиляційні характеристики кристалів на стадії отримання сировини, вирощування та термообробки кристалів вольфрамату кадмію, а також умов взаємодії власних дефектів з різними домішками є актуальним завданням з точки зору можливості цілеспрямованого управління параметрами кристалів CdWO4 як ефективного сцинтиляційного матеріалу.
  • Композитні сцинтиляційні матеріали мають ряд суттєвих переваг в порівнянні з монокристалічними матеріалами: -відсутність обмежень лінійних розмірів композитних панелей. -висока однорідність сцинтиляційних параметрів завдяки високому рівню гомогенізації порошків подрібнених кристалів у процесі виготовлення сцинтиляційних панелей. -можливість управління вихідними оптичними та сцинтиляційними параметрами композитних сцинтиляторів на стадії виготовлення. -можливість варіювання в широкому діапазоні сцинтиляційних і оптичних характеристик композитних сцинтиляторів шляхом виготовлення багатокомпонентних систем (на основі 2-х і більше сцинтиляційних матеріалів). -поліпшені механічні та конструкційні властивості, порівняно з монокристалічними аналогами.


Супермножина:


Споріднені вершини: