відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

кристали твердих розчинів ZnSe-ZnS

  • Отримання об'ємних кристалів твердих розчинів ZnSe-ZnS здійснювали в печі високого тиску методом Бріджмена-Стокбаргера в графітових тиглях при тиску інертного газу аргону 2*106 Па. Для досліджень використовували набір зразків кристалів твердих розчинів ZnS-ZnSe, вирощених з наступним атомним співвідношенням халькогенів: ZnSe0,95S0,05; ZnSe0,75S0,25; ZnSe0,7S0,3; ZnSe0,6S0,4.


Супермножина:


Споріднені вершини: