відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

детектор теплових нейтронів

  • Люмінофори на основі сульфіду цинку застосовуються з самого початку використання рентгенівських випромінювачів. Їх використовують у приладах візуалізації рентгенівських тіньових зображень, в електронно-променевих трубках, детекторах теплових нейтронів та ін.


Супермножина:


Споріднені вершини: