відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

кристал ряду твердих розчинів

  • Було досліджено кристали ряду твердих розчинів ZnxMg1-xWO4, і кристали ZnWO4. Для кристалів твердих розчинів ZnxMg1-xWO4 розчин КОН проявив себе слабо – знадобилось багато часу для досягнення результату, тому травлення поверхні проводилося 4М розчином NaOH. Слід зазначити, що у кристалах ряду твердих розчинів, які травилися при аналогічних умовах, появи дендритів не спостерігається. Для кристалів ряду твердих розчинів кінетика травлення подібна до кінетики ZnWO4, але більш інерційна – ямки починають проявлятися в середньому на 10 хвилин пізніше. Дендрити не спостерігалися в жодному з кристалів твердого розчину. За отриманими результатами РФА та скануючої електронної мікроскопії можна зробити висновок, що зразки кристалів твердих розчинів ZnxMg1-xWO4 мають гомогенний монофазний склад заданої стехіометрії.


Супермножина:

Споріднені вершини: