відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

сцинтиляційні детектори

  • Для застосувань у КТ необхідно надійно реєструвати різницю в щільності матеріалів у межах ± 5 %. Це може забезпечити система сканування об’єктів із застосуванням енергоселективних детекторів. Тому візуалізація внутрішньої структури об’єктів за допомогою енергоселективних сцинтиляційних детекторів є ефективним інструментом для візуалізації внутрішньої структури біологічних об’єктів, а параметри детекторів в значній мірі визначають якість одержуваних зображень


Супермножина:


Споріднені вершини: