відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

стан катіона

  • Таким чином, характеристики висвічування АЛЕ схожі для всіх досліджених кристалів, що вказує на незначний вплив електронних станів заміщених катіонів на АЛЕ у збудженому стані і після релаксації збудження. Це також підтверджує незначний внесок електронних станів катіонів у формування енергетичних рівнів в області забороненої зони, що було передбачене розрахунками структури зони [49]. Навпаки, стани катіона Mg не беруть участь у формування валентної зони MgWO4.