відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

інтенсивність ТСЛ

  • Легування монокристалів CdWО4 іонами Bi3+ (0,1 мас. %) або Sm3+ (0,1 мас. %) призводить до збільшення інтенсивності ТСЛ і ТСП на два-три порядки. Про це свідчить зазначене вище значне (на два-три порядки) підвищення інтенсивності ТСП і ТСЛ, висвічування в піках ТСЛ одночасно К-і С-смуг (що, як правило, не спостерігається в спектрах номінально чистих зразків), зосередження світлосуми лише в двох температурних областях, відсутність чіткої кореляції з ТСП. Інтенсивність ТСЛ кристалів вольфрамату кадмію, що леговані літієм, набагато нижче номінально чистого кристала, який вирощений з шихти чистотою 4N.
  • Інтегральна інтенсивність ТСЛ нелегованих зразків невелика в порівнянні з кристалами, що леговані тривалентними домішками, у яких інтенсивність ТСЛ на 2 порядки вище.