відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

механізм

  • 3.1 Можливі механізми дефектоутворення в кристалах CdWO4 Різноманітність механізмів зарядокомпенсаціі власних і домішкових дефектів призводить до різноманіття оптично активних дефектних центрів у монокристалах CdWO4.
  • Проте до теперішнього часу залишаються до кінця неясними природа дефектності та механізм її впливу на "власну" люмінесценцію кристалічної ґратки CdWО4 в областях Е. 2,5 –2,6 еВ (475 –500нм) іЕ. 1,9 -2 0 еВ (600– 650нм).
  • Це дозволяє припустити, що механізм збудження К-піків ТСЛ в бездомішкових зразках схожий з механізмом ТСЛ в легованих Sm3+ кристалах.
  • Легування кристалів вольфрамату кадмію домішками, а також відпал в різних газових середовищах дозволяє модифікувати дефектну структуру кристалів, направлено впливаючи на механізми передачі енергії від матриці до центрів світіння, управляти процесами наростання і загасання світіння і отримувати матеріали з необхідними функціональними параметрами.
  • В якості механізму переміщення використовується графічний пристрій «Нейрон». Комп’ютер також керує механізмом переміщення тримача із зразком щодо рентгенівського джерела.