відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Д

  • Д - кількість захищених докторських дисертацій
  • В 2015 р. в інституті захищено 1 докторську і 4 кандидатські дисертації. Прядко Н.С., кандидат технічних наук, старший науковий співробітник інституту захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. Дешко Г.Є., молодший науковий співробітник інституту, захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. Башлій І.Д., молодший науковий співробітник інституту, захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Клименко Д.В., начальник відділу ДП «КБ «Південне», аспірант інституту без відриву від виробництва, захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Теличко І.Б., Гендиректор ТОВ ПКВП МДС, аспірант інституту без відриву від виробництва, захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Споріднені вершини: