відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Т

  • Т - кількість надрукованих тез доповідей на наукових конференціях
  • Подано 6 заявок на винаходи та корисні моделі, одержано 13 патентів на винаходи, 7 патентів на корисні моделі, 2 позитивних рішення про видачу патентів на винаходи з Державної служби інтелектуальної власності та складено 15 звітів про патентні дослідження.

Споріднені вершини: