відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Зб

  • Зб - кількість виданих збірників наукових праць, підручників, випусків наукових журналів, науково-популярних видань тощо, але не методичок та інш. маленьких видань до 50 ст.
  • Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України видає міжнародний науковий журнал «Прикладная механика» періодичністю 6 номерів на рік. За кордоном журнал перевидається видавництвом Springer англійською мовою під назвою International Applied Mechanics. Підручник. 1. Соколова Л.В., Кіндибалюк А.Ю., Максименко Д.В., Чорноіван Ю.О. Елементи теорії кривих і поверхонь. К.: Видавництво КНУБА.– 2015. — 80 с. (2,4) Методичні посібники : 1. Физика: учебное пособие. В 4 модулях. М. 4. Квантовая и атомная физика В.В.Кулиш, Е.Я.Кузнецова, П.А.Кондратенко, А.Н.Соловьев, Э.С.Денисов, В.В.Гоженко, В.М.Кулишенко, С.Н.Пастушенко, В.А.Максимюк, Ж.Н.Нетреба, И.А.Бородий, В.Н.Муравьёв. – К.: НАУ, 2014. – 368 с.(23,0) 2. Фізика: методичні рекомендації до виконання домашніх завдань / П.О.Кондратенко, В.А.Максимюк, С.М. Пастушенко, Т.С.Лень. – К.: НАУ, 2015. – 56 с.(3,5) 3. Мейш В.Ф., Осіпова Т.А., Ремез Н.С. Кратні та криволінійні інтеграли [Електронний ресурс]: методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни « Спеціальні розділи вищої математики» для студентів напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». – Київ: НТУУ «КПІ», 2015. -32с.(2,0)

Споріднені вершини: