відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Мз

  • Мз - кількість монографій, виданих за кордоном
  • У 2015 році науковими співробітниками Інституту механіки ім.С.П.Тимошенка НАН України було опубліковано 3 монографії загальним обсягом 48 стор (всі три видані закордоном,12 обліково-видавничих аркушів, 3 методичних посібників обсягом 28,5 обл.-вид. аркушів та 1 підручник обсягом 2,4 обл.-вид. аркушів

Споріднені вершини: