відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Дохід від зміни вартості активів_ які оцінюються за справедливою вартістю


Супермножина:

Споріднені вершини: