відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

реквізити

  • Реєстр сформованих сертифікатів електронного підпису чи печатки повинен містити такі дані: унікальний реєстраційний номер сертифіката електронного підпису чи печатки; основні дані (реквізити) підписувача або власника печатки, які внесено до сертифіката електронного підпису чи печатки; дата і час початку та закінчення строку чинності сертифіката електронного підпису чи печатки; дата, час та причина скасування, блокування і поновлення сертифіката електронного підпису чи печатки.


Супермножина:

Споріднені вершини: