відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

пункт

  • У разі якщо постачальник електронних довірчих послуг має намір надавати електронні довірчі послуги через відокремлені пункти реєстрації, разом із заявою про підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих та документами, що додаються до неї, обов’язково додаються документи, передбачені пунктами 2, 6, 7, 8 цієї частини, а також засвідчені в установленому порядку копії документів про введення в промислову експлуатацію комплексної системи захисту інформації відокремлених пунктів реєстрації стосовно кожного відокремленого пункту реєстрації, а також копії зазначених документів в електронній формі на оптичному носії інформації.


Супермножина:

Споріднені вершини: