відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

припинення

  • Кваліфікований сертифікат електронного підпису чи печатки, виданий центральним засвідчувальним органом постачальнику електронних довірчих послуг, також скасовується у разі: скасування статусу кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг за рішенням суду, що набрало законної сили; припинення надання послуг кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг.
  • У разі подання повідомлення про прийняття кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг рішення про припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг центральний засвідчувальний орган на основі відповідного рішення скасовує кваліфіковані сертифікати електронного підпису чи печатки, видані цьому постачальнику, у день, визначений у повідомленні як дата припинення його діяльності.


Супермножина:
Споріднені вершини: