відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

державна

  • Центральний засвідчувальний орган на підставі рекомендації комісії з питань реєстрації та підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг приймає рішення про скасування реєстрації та анулювання свідоцтва про реєстрацію постачальника електронних довірчих послуг у разі: державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця чи припинення діяльності в установленому законодавством порядку юридичної особи — постачальника електронних довірчих послуг; подання заяви у зв’язку з прийняттям постачальником електронних довірчих послуг рішення про припинення діяльності з надання електронних довірчих послуг; набрання законної сили рішенням суду про оголошення підписувача померлим, визнання безвісно відсутнім, недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності, визнання власника кваліфікованої електронної печатки банкрутом.


Супермножина:

Споріднені вершини: