відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

веб-сайт

  • Визначення термінів.У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 1) автентифікація – електронний процес, який дає змогу підтвердити електронну ідентифікацію фізичної, юридичної особи, інформаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи, а також походження та цілісність електронних даних; 2) блокування сертифіката електронного підпису чи печатки – тимчасове зупинення постачальником електронних довірчих послуг можливості використання сертифіката електронного підпису чи печатки підписувачем чи власником електронної печатки для накладання на електронні документи електронного підпису чи печатки. 3) веб-сайт – сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні юридичних або фізичних осіб (власників ресурсів) і забезпечують доступ споживачів до цих інформаційних ресурсів, та інші інформаційні послуги через мережу Інтернет; 4) відкритий ключ електронного підпису чи печатки (далі – відкритий ключ) – параметр алгоритму асиметричного криптографічного перетворення, який використовується як дані для перевірки електронного підпису чи печатки; 5) відокремлений пункт реєстрації – структурний підрозділ (представництво, філія, територіальний орган) постачальника електронних довірчих послуг – юридичної особи, який здійснює реєстрацію підписувача; 6) власник електронної печатки – юридична особа або фізична особа – підприємець, яка накладає електронну печатку; 7) власник електронного штампа – юридична особа або фізична особа – підприємець, що накладає електронний штамп; 8) дані для перевірки – дані, які використовуються для перевірки електронного підпису чи печатки; 9) дані для створення електронного підпису чи печатки – унікальні дані, які використовуються підписувачем або власником електронної печатки для накладення електронного підпису чи печатки; 10) державні установи – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, що перебувають у державній чи комунальній власності або належать Автономній Республіці Крим, а також ті, у яких державі, територіальній громаді або Автономній Республіці Крим належать корпоративні права;


Супермножина:

Споріднені вершини: