відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

заява

  • Заблокований кваліфікований сертифікат електронного підпису чи печатки може бути поновлений суб’єктом, який видав сертифікат, у разі: подання споживачем заяви про поновлення виданого йому кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки за формою, встановленою Міністерством юстиції України; вирішення спорів щодо порушення споживачем істотних умов договору про надання електронних довірчих послуг; встановлення недостовірності даних щодо факту компрометації особистого ключа; за рішенням суду, що набрало законної сили.


Супермножина:

Споріднені вершини: