відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

сфера

  • Основними принципами у сфері електронних довірчих послуг є: створення сприятливих умов для розвитку та функціонування сфери надання електронних довірчих послуг; вільний обіг електронних довірчих послуг в Україні, а також можливість вільного доступу до надання електронних довірчих послуг постачальниками електронних довірчих послуг, розташованими в інших державах, діяльність яких відповідає вимогам цього Закону; підвищення рівня довіри громадян до он-лайн послуг, у тому числі транскордонних; забезпечення рівних можливостей для доступу до електронних довірчих послуг, у тому числі для осіб з обмеженими можливостями; забезпечення свободи договору у сфері електронних довірчих послуг; забезпечення захисту прав і законних інтересів споживачів електронних довірчих послуг; відповідність вимог до надання електронних довірчих послуг європейським та міжнародним стандартам; забезпечення інтероперабельності та технологічної нейтральності національних технічних рішень, а також недопущення їх дискримінації; забезпечення захисту персональних даних, що обробляються під час надання електронних довірчих послуг; відкритість для інновацій у сфері електронних довірчих послуг.

Споріднені вершини: