відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

реєстрація

  • У разі втрати свідоцтва про реєстрацію постачальник електронних довірчих послуг подає до центрального засвідчувального органу заяву про видачу дубліката за формою, встановленою Міністерством юстиції України, разом з документом, що підтверджує його втрату.
  • У разі якщо юридична особа має намір надавати електронні довірчі послуги через відокремлені пункти реєстрації разом із заявою про реєстрацію та документами, що додаються до неї, обов’язково додаються документи, передбачені пунктами 3, 5, 6, 7 цієї частини стосовно кожного відокремленого пункту реєстрації, а також копії зазначених документів в електронній формі на оптичному носії інформації.
  • Юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які мають намір надавати електронні довірчі послуги, на добровільних засадах та безкоштовно можуть пройти процедуру реєстрації у центральному засвідчувальному органі.

Споріднені вершини: