відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

носій

  • Формат реєстру сформованих сертифікатів електронного підпису чи печатки, вимоги до носіїв інформації та порядку запису на них електронних документів визначаються Міністерством юстиції України для передачі документованої інформації до центрального засвідчувального органу та Національним банком України для передачі документованої інформації до засвідчувального центру.


Супермножина:

Споріднені вершини: