відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

реєстр

  • Центральний засвідчувальний орган впроваджує, підтримує в актуальному стані та публікує на власному веб-сайті реєстр постачальників електронних довірчих послуг, який містить інформацію, пов’язану зі статусом постачальників електронних довірчих послуг (кваліфікований або некваліфікований), переліками електронних довірчих послуг, які вони надають, сертифікатів кваліфікованих електронних підписів тощо.


Супермножина:

Споріднені вершини: