відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

надання

  • Договір про надання центральним засвідчувальним органом кваліфікованих електронних довірчих послуг повинен містити умови щодо: порядку надання послуг, що відповідає вимогам цього Закону та нормативно-правових актів, прийнятих на його виконання, та порядку роботи центрального засвідчувального органу; строку його дії; підстав для внесення змін або розірвання договору про надання центральним засвідчувальним органом кваліфікованих електронних довірчих послуг.
  • Кваліфікована електронна довірча послуга надання кваліфікованої електронної позначки часу надається кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг, засвідчувальним центром, центральним засвідчувальним органом та включає формування кваліфікованої електронної позначки часу та її передачу споживачеві послуги.
  • Контроль за дотриманням законодавства у сфері електронних довірчих послуг здійснює контролюючий орган шляхом: встановлення відповідності вимогам законодавства організації та порядку надання кваліфікованих електронних довірчих послуг суб’єктами правових відносин у сфері електронних довірчих послуг; забезпечення дотримання вимог законодавства центральним засвідчувальним органом, засвідчувальним центром щодо видачі свідоцтва про підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг та внесення кваліфікованих постачальників електронних довірчих послуг до Довірчого списку; своєчасне попередження, виявлення та припинення дій або бездіяльності, які містять ознаки порушення законодавства у сфері електронних довірчих послуг, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, а в разі якщо порушення припинено, – вжиття заходів для усунення наслідків цих порушень; оцінка діяльності суб’єктів правових відносин у сфері електронних довірчих послуг щодо дотримання вимог законодавства.
  • Встановлення обов’язкових вимог до процедур надання кваліфікованої електронної довірчої послуги надання кваліфікованої електронної позначки часу, а також перевірка їх додержання здійснюються відповідно до Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”.
  • Результати надання кваліфікованих електронних довірчих послуг повинні визнаватись в усіх державних установах та іншими споживачами цих послуг.

Споріднені вершини: