відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

подання

  • У разі подання повідомлення про прийняття кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг рішення про припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг центральний засвідчувальний орган на основі відповідного рішення скасовує кваліфіковані сертифікати електронного підпису чи печатки, видані цьому постачальнику, у день, визначений у повідомленні як дата припинення його діяльності.

Споріднені вершини: