відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

порядок

  • Договір про надання центральним засвідчувальним органом кваліфікованих електронних довірчих послуг повинен містити умови щодо: порядку надання послуг, що відповідає вимогам цього Закону та нормативно-правових актів, прийнятих на його виконання, та порядку роботи центрального засвідчувального органу; строку його дії; підстав для внесення змін або розірвання договору про надання центральним засвідчувальним органом кваліфікованих електронних довірчих послуг.
  • Організаційно-методологічні, технічні та технологічні умови діяльності центрального засвідчувального органу під час надання ним кваліфікованих електронних довірчих послуг, порядок взаємодії споживачів з центральним засвідчувальним органом у процесі надання ним кваліфікованих електронних довірчих послуг встановлюються порядком роботи центрального засвідчувального органу.
  • Порядок використання програмно-технічного комплексу центрального засвідчувального органу для забезпечення визнання в Україні електронних довірчих послуг, іноземних сертифікатів ключів та електронних підписів, що використовуються під час надання юридично значущих електронних послуг у процесі взаємодії між суб’єктами різних держав, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Споріднені вершини: