відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

екологічна

  • Виконання поставлених завдань може бути забезпечено шляхом: розвитку співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування з представниками громадськості, приватного сектору економіки, міжнародних екологічних організацій, вдосконалення системи управління у сфері охорони навколишнього природного середовища та стабільного використання природних ресурсів за рахунок впровадження ІКТ; розширення доступу громадськості до екологічної інформації, своєчасного інформування про результати регіонального екологічного аудиту та екологічного моніторингу, прийняття рішень щодо екологічних проблем і врахування інтересів громадськості при їхньому вирішенні.


Супермножина:

Споріднені вершини: