відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

моделі зерен

  • Модель зерна НТМ – при моделюванні процесів шліфування важливим є вибір форми зерен НТМ, як базової моделі. У науковій літературі зустрічаються різні погляди на добір таких моделей.

Модель зерна НТМ

Супермножина:

Споріднені вершини: