відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Експедиція на озеро Джулин


Експедиція на озеро Джулин
  • керівництвом наукового співробітника відділу створення навчально-тематичних систем знань НЦ МАНУ, кандидата економічних наук, Пащенка Євгенія Юрійовича. Юні науковці змогли отримати великий об’єм інформації і стосовно мінералогічної основи підґрунтя на основі вивчення зразків, знайдених в околицях озера. Закладені на узбережжі шурфи показали, що грунт поблизу озера дуже щільний навіть на невеликій глибині. Це дало можливість зробити припущення про те, що будь-які опади, які випадають в околицях будуть потрапляти в озеро, не просочуючись і відповідно не фільтруючись крізь товщу ґрунту. Поступово з підвищенням денної температури на узбережжі озера почав поширюватися важкий запах хімічних сполук. Плавні біля своє основи навіть вкрилися ледь помітним «їдючим» туманом. Причиною цього є фермерські сади та поля, що впритул підступають до озера. З’ясувалося, що їх обробляють отрутохімікатами двічі на тиждень, а будь-які атмосферні коливання, пов’язані зі зміною атмосферного тиску приносять хмари випарів в улоговину озера, де поблизу води розпочинаються комплексні хімічні реакції. Як результат – утворення їдкого туману. Це антропогенне лихо, яке отримало озеро завдяки бездумному розміщенню плодових насаджень. Надалі проводився аналіз проб води, які співробітники лабораторії МАНЛаб взяли з різних ділянок озера. Проби води було взято зі струмка, який підживлює озеро, з глибин озера, водоскиду та криниці, яка розміщується на узбережжі. Аналіз води проходив під керівництвом та за методиками розробленими молодшим науковим співробітником відділу створення навчально-тематичних систем знань Шаповаловим Євгенієм Борисовичом. Аналіз показав поступове нагромадження нітратів, фосфатів, важких металів, сірководню впродовж всього озера. Нижні шари озера і криниці перенасичені сірководнем, що може пояснити активний замор риби при температурних перепадах. Ця проблема зумовлена негативними факторами, створеними самою природою, але вона посилюється потраплянням отрутохімікатів антропогенного походження. Комплексне обстеження озера завершилось занесенням отриманих даних у онтолого-керовані бази, розроблені відділом інтелектуальних та мережних продуктів НЦ МАНУ та презентовані молодшим науковим співробітником цього відділу Шаповаловим Віктором Борисовичом. На наступний день з учнями, які приймали участь в експедиції, була проведена невелика конференція за результатами досліджень та визначені напрями для наукових робіт Малої академії наук.


Споріднені вершини: