відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Скоригований залишок на початок року 2013

  • Стаття Скоригований залишок на початок року
  • Зареєстрований капітал, тис.грн. 11000
  • Капітал у дооцінках, тис.грн. 16357
  • Додатковий капітал, тис.грн. 0
  • Резервний капітал, тис.грн. 24
  • Нерозподілений прибуток, тис.грн. -8994
  • Неоплачений капітал, тис.грн. 0
  • Вилучений капітал, тис.грн. 0
  • Всього, тис.грн. 18387
  • Рік 2013


Супермножина:

Споріднені вершини: