відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Разом змін у капіталі 2013

  • Стаття Разом змін у капіталі
  • Зареєстрований капітал, тис.грн. 0
  • Капітал у дооцінках, тис.грн. 1990
  • Додатковий капітал, тис.грн. 0
  • Резервний капітал, тис.грн. 0
  • Нерозподілений прибуток, тис.грн. -3769
  • Неоплачений капітал, тис.грн. 0
  • Вилучений капітал, тис.грн. 0
  • Всього, тис.грн. -1779
  • Рік 2013


Супермножина:

Споріднені вершини: