відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Коригування: Виправлення помилок 2013

  • Стаття Коригування: Виправлення помилок
  • Зареєстрований капітал, тис.грн. 0
  • Капітал у дооцінках, тис.грн. 0
  • Додатковий капітал, тис.грн. 0
  • Резервний капітал, тис.грн. 0
  • Нерозподілений прибуток, тис.грн. 0
  • Неоплачений капітал, тис.грн. 0
  • Вилучений капітал, тис.грн. 0
  • Всього, тис.грн. 0
  • Рік 2013


Супермножина:

Споріднені вершини: