відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Разом змін в капіталі 2008

 • Стаття Разом змін в капіталі
 • Статутний капітал, тис.грн. -
 • Пайовий капітал, тис.грн. -
 • Додатковий вкладений капітал, тис.грн. -
 • Інший додатковий капітал, тис.грн. 16357
 • Резервний капітал, тис.грн. 23
 • Нерозподілений прибуток, тис.грн. 1996
 • Неоплачений капітал, тис.грн. -
 • Вилучений капітал, тис.грн. -
 • Разом, тис.грн. 18376
 • Рік 2008


Супермножина:

Споріднені вершини: