відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА 2008 РІК

 • Стаття I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
 • Стаття Прибуток (збиток) від звичай-ної діяльності до оподаткування
 • Код рядка 10
 • Надходження за звітний період, тис.грн. -
 • Видаток за звітний період,тис.грн. 643
 • Надходження за попередній період,тис.грн. 37
 • Видаток за попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Коригування на:    амортизацію необоротних активів
 • Код рядка 20
 • Надходження за звітний період, тис.грн. 203
 • Видаток за звітний період,тис.грн. Х
 • Надходження за попередній період,тис.грн. 3
 • Видаток за попередній період, тис.грн. Х
 • Стаття Коригування на:   збільшення (зменшення) забезпечень
 • Код рядка 30
 • Надходження за звітний період, тис.грн. -
 • Видаток за звітний період,тис.грн. -
 • Надходження за попередній період,тис.грн. 2
 • Видаток за попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Коригування на:   збиток (прибуток) від нере-алізованих курсових різниць
 • Код рядка 40
 • Надходження за звітний період, тис.грн. -
 • Видаток за звітний період,тис.грн. -
 • Надходження за попередній період,тис.грн. -
 • Видаток за попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Коригування на:     збиток (прибуток) від неопераційної діяльності
 • Код рядка 50
 • Надходження за звітний період, тис.грн. -
 • Видаток за звітний період,тис.грн. 5
 • Надходження за попередній період,тис.грн. 37
 • Видаток за попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Витрати на сплату відсотків
 • Код рядка 60
 • Надходження за звітний період, тис.грн. 335
 • Видаток за звітний період,тис.грн. Х
 • Надходження за попередній період,тис.грн. -
 • Видаток за попередній період, тис.грн. Х
 • Стаття Прибуток (збиток) від опера-ційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах
 • Код рядка 70
 • Надходження за звітний період, тис.грн. -
 • Видаток за звітний період,тис.грн. 110
 • Надходження за попередній період,тис.грн. 79
 • Видаток за попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Зменшення (збільшення):     оборотних активів
 • Код рядка 80
 • Надходження за звітний період, тис.грн. 1315
 • Видаток за звітний період,тис.грн. -
 • Надходження за попередній період,тис.грн. -
 • Видаток за попередній період, тис.грн. 1345
 • Стаття Зменшення (збільшення):     витрат майбутніх періодів
 • Код рядка 90
 • Надходження за звітний період, тис.грн. -
 • Видаток за звітний період,тис.грн. -
 • Надходження за попередній період,тис.грн. -
 • Видаток за попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Збільшення (зменшення):   поточних зобов'язань
 • Код рядка 100
 • Надходження за звітний період, тис.грн. 24
 • Видаток за звітний період,тис.грн. -
 • Надходження за попередній період,тис.грн. 8
 • Видаток за попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Збільшення (зменшення):     доходів майбутніх періодів
 • Код рядка 110
 • Надходження за звітний період, тис.грн. -
 • Видаток за звітний період,тис.грн. -
 • Надходження за попередній період,тис.грн. -
 • Видаток за попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Грошові кошти від операційної діяльності
 • Код рядка 120
 • Надходження за звітний період, тис.грн. 1229
 • Видаток за звітний період,тис.грн. -
 • Надходження за попередній період,тис.грн. -
 • Видаток за попередній період, тис.грн. 1258
 • Стаття Сплачені:   відсотки
 • Код рядка 130
 • Надходження за звітний період, тис.грн. Х
 • Видаток за звітний період,тис.грн. 335
 • Надходження за попередній період,тис.грн. Х
 • Видаток за попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Сплачені:   податки на прибуток
 • Код рядка 140
 • Надходження за звітний період, тис.грн. Х
 • Видаток за звітний період,тис.грн. 6
 • Надходження за попередній період,тис.грн. Х
 • Видаток за попередній період, тис.грн. 13
 • Стаття Чистий рух коштів до надзвичайних подій
 • Код рядка 150
 • Надходження за звітний період, тис.грн. 888
 • Видаток за звітний період,тис.грн. -
 • Надходження за попередній період,тис.грн. -
 • Видаток за попередній період, тис.грн. 1271
 • Стаття Рух коштів від надзвичайних подій
 • Код рядка 160
 • Надходження за звітний період, тис.грн. -
 • Видаток за звітний період,тис.грн. -
 • Надходження за попередній період,тис.грн. -
 • Видаток за попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Чистий рух коштів від операційної діяльності
 • Код рядка 170
 • Надходження за звітний період, тис.грн. 888
 • Видаток за звітний період,тис.грн. -
 • Надходження за попередній період,тис.грн. -
 • Видаток за попередній період, тис.грн. 1271
 • Стаття II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
 • Стаття Реалізація:    фінансових інвестицій
 • Код рядка 180
 • Надходження за звітний період, тис.грн. 273
 • Видаток за звітний період,тис.грн. Х
 • Надходження за попередній період,тис.грн. 3300
 • Видаток за попередній період, тис.грн. Х
 • Стаття Реалізація:    необоротних активів
 • Код рядка 190
 • Надходження за звітний період, тис.грн. -
 • Видаток за звітний період,тис.грн. Х
 • Надходження за попередній період,тис.грн. -
 • Видаток за попередній період, тис.грн. Х
 • Стаття Реалізація:    майнових комплексів
 • Код рядка 200
 • Надходження за звітний період, тис.грн. -
 • Видаток за звітний період,тис.грн. -
 • Надходження за попередній період,тис.грн. -
 • Видаток за попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Отримані:   відсотки
 • Код рядка 210
 • Надходження за звітний період, тис.грн. -
 • Видаток за звітний період,тис.грн. Х
 • Надходження за попередній період,тис.грн. -
 • Видаток за попередній період, тис.грн. Х
 • Стаття Отримані:   дивіденди
 • Код рядка 220
 • Надходження за звітний період, тис.грн. -
 • Видаток за звітний період,тис.грн. Х
 • Надходження за попередній період,тис.грн. -
 • Видаток за попередній період, тис.грн. Х
 • Стаття Інші надходження
 • Код рядка 230
 • Надходження за звітний період, тис.грн. -
 • Видаток за звітний період,тис.грн. Х
 • Надходження за попередній період,тис.грн. -
 • Видаток за попередній період, тис.грн. Х
 • Стаття Придбання:   фінансових інвестицій
 • Код рядка 240
 • Надходження за звітний період, тис.грн. Х
 • Видаток за звітний період,тис.грн. -
 • Надходження за попередній період,тис.грн. Х
 • Видаток за попередній період, тис.грн. 1941
 • Стаття Придбання:    необоротних активів
 • Код рядка 250
 • Надходження за звітний період, тис.грн. Х
 • Видаток за звітний період,тис.грн. -
 • Надходження за попередній період,тис.грн. Х
 • Видаток за попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Придбання:   майнових комплексів
 • Код рядка 260
 • Надходження за звітний період, тис.грн. Х
 • Видаток за звітний період,тис.грн. -
 • Надходження за попередній період,тис.грн. Х
 • Видаток за попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Інші платежі
 • Код рядка 270
 • Надходження за звітний період, тис.грн. Х
 • Видаток за звітний період,тис.грн. 3616
 • Надходження за попередній період,тис.грн. Х
 • Видаток за попередній період, тис.грн. 96
 • Стаття Чистий рух коштів до надзвичайних подій
 • Код рядка 280
 • Надходження за звітний період, тис.грн. -
 • Видаток за звітний період,тис.грн. 3343
 • Надходження за попередній період,тис.грн. 1263
 • Видаток за попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Рух коштів від надзвичайних подій
 • Код рядка 290
 • Надходження за звітний період, тис.грн. -
 • Видаток за звітний період,тис.грн. -
 • Надходження за попередній період,тис.грн. -
 • Видаток за попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
 • Код рядка 300
 • Надходження за звітний період, тис.грн. -
 • Видаток за звітний період,тис.грн. 3343
 • Надходження за попередній період,тис.грн. 1263
 • Видаток за попередній період, тис.грн. -
 • Стаття III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
 • Стаття Надходження власного капіталу
 • Код рядка 310
 • Надходження за звітний період, тис.грн. -
 • Видаток за звітний період,тис.грн. Х
 • Надходження за попередній період,тис.грн. -
 • Видаток за попередній період, тис.грн. Х
 • Стаття Отримані позики
 • Код рядка 320
 • Надходження за звітний період, тис.грн. 2434
 • Видаток за звітний період,тис.грн. Х
 • Надходження за попередній період,тис.грн. -
 • Видаток за попередній період, тис.грн. Х
 • Стаття Інші надходження
 • Код рядка 330
 • Надходження за звітний період, тис.грн. -
 • Видаток за звітний період,тис.грн. Х
 • Надходження за попередній період,тис.грн. -
 • Видаток за попередній період, тис.грн. Х
 • Стаття Погашення позик
 • Код рядка 340
 • Надходження за звітний період, тис.грн. Х
 • Видаток за звітний період,тис.грн. -
 • Надходження за попередній період,тис.грн. Х
 • Видаток за попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Сплачені дивіденди
 • Код рядка 350
 • Надходження за звітний період, тис.грн. Х
 • Видаток за звітний період,тис.грн. -
 • Надходження за попередній період,тис.грн. Х
 • Видаток за попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Інші платежі
 • Код рядка 360
 • Надходження за звітний період, тис.грн. Х
 • Видаток за звітний період,тис.грн. -
 • Надходження за попередній період,тис.грн. Х
 • Видаток за попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Чистий рух коштів до надзвичайних подій
 • Код рядка 370
 • Надходження за звітний період, тис.грн. 2434
 • Видаток за звітний період,тис.грн. -
 • Надходження за попередній період,тис.грн. -
 • Видаток за попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Рух коштів від надзвичайних подій
 • Код рядка 380
 • Надходження за звітний період, тис.грн. -
 • Видаток за звітний період,тис.грн. -
 • Надходження за попередній період,тис.грн. -
 • Видаток за попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Чистий рух коштів від фінансової діяльності
 • Код рядка 390
 • Надходження за звітний період, тис.грн. 2434
 • Видаток за звітний період,тис.грн. -
 • Надходження за попередній період,тис.грн. -
 • Видаток за попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Чистий рух коштів за звітний період
 • Код рядка 400
 • Надходження за звітний період, тис.грн. -
 • Видаток за звітний період,тис.грн. 21
 • Надходження за попередній період,тис.грн. -
 • Видаток за попередній період, тис.грн. 8
 • Стаття Залишок коштів на початок року
 • Код рядка 410
 • Надходження за звітний період, тис.грн. 26
 • Видаток за звітний період,тис.грн. Х
 • Надходження за попередній період,тис.грн. 34
 • Видаток за попередній період, тис.грн. Х
 • Стаття Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
 • Код рядка 420
 • Надходження за звітний період, тис.грн. -
 • Видаток за звітний період,тис.грн. -
 • Надходження за попередній період,тис.грн. -
 • Видаток за попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Залишок коштів на кінець року
 • Код рядка 430
 • Надходження за звітний період, тис.грн. 5
 • Видаток за звітний період,тис.грн. Х
 • Надходження за попередній період,тис.грн. 26
 • Видаток за попередній період, тис.грн. Х


Супермножина:

Споріднені вершини: