відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЗА 2008 РІК

 • Стаття Залишок на початок року
 • Код 10
 • Статутний капітал, тис.грн. 8031
 • Пайовий капітал,тис.грн. -
 • Додатковий вкладений капітал, тис.грн. 1
 • Інший додатковий капітал, тис.грн. -
 • Резервний капітал, тис.грн. -
 • Нерозподілений капітал, тис.грн. (-6)
 • Неоплачений капітал, тис.грн. -
 • Вилучений капітал, тис.грн. -
 • Разом, тис.грн. 8026
 • Стаття Коригування:  Зміна облікової політики
 • Код 020
 • Статутний капітал, тис.грн. -
 • Пайовий капітал,тис.грн. -
 • Додатковий вкладений капітал, тис.грн. -
 • Інший додатковий капітал, тис.грн. -
 • Резервний капітал, тис.грн. -
 • Нерозподілений капітал, тис.грн. -
 • Неоплачений капітал, тис.грн. -
 • Вилучений капітал, тис.грн. -
 • Разом, тис.грн. 0
 • Стаття Коригування:  Виправлення помилок
 • Код 030
 • Статутний капітал, тис.грн. -
 • Пайовий капітал,тис.грн. -
 • Додатковий вкладений капітал, тис.грн. -
 • Інший додатковий капітал, тис.грн. -
 • Резервний капітал, тис.грн. -
 • Нерозподілений капітал, тис.грн. -
 • Неоплачений капітал, тис.грн. -
 • Вилучений капітал, тис.грн. -
 • Разом, тис.грн. 0
 • Стаття Інші зміни
 • Код 040
 • Статутний капітал, тис.грн. -
 • Пайовий капітал,тис.грн. -
 • Додатковий вкладений капітал, тис.грн. -
 • Інший додатковий капітал, тис.грн. -
 • Резервний капітал, тис.грн. -
 • Нерозподілений капітал, тис.грн. -
 • Неоплачений капітал, тис.грн. -
 • Вилучений капітал, тис.грн. -
 • Разом, тис.грн. 0
 • Стаття Скоригований залишок на початок року
 • Код 050
 • Статутний капітал, тис.грн. 8031
 • Пайовий капітал,тис.грн. -
 • Додатковий вкладений капітал, тис.грн. 1
 • Інший додатковий капітал, тис.грн. -
 • Резервний капітал, тис.грн. -
 • Нерозподілений капітал, тис.грн. (-6)
 • Неоплачений капітал, тис.грн. -
 • Вилучений капітал, тис.грн. -
 • Разом, тис.грн. 8026
 • Стаття Переоцінка активів:  Дооцінка основних засобів
 • Код 060
 • Статутний капітал, тис.грн. -
 • Пайовий капітал,тис.грн. -
 • Додатковий вкладений капітал, тис.грн. -
 • Інший додатковий капітал, тис.грн. 6459
 • Резервний капітал, тис.грн. -
 • Нерозподілений капітал, тис.грн. -
 • Неоплачений капітал, тис.грн. -
 • Вилучений капітал, тис.грн. -
 • Разом, тис.грн. 6459
 • Стаття Переоцінка активів:  Уцінка основних засобів
 • Код 070
 • Статутний капітал, тис.грн. -
 • Пайовий капітал,тис.грн. -
 • Додатковий вкладений капітал, тис.грн. -
 • Інший додатковий капітал, тис.грн. -
 • Резервний капітал, тис.грн. -
 • Нерозподілений капітал, тис.грн. -
 • Неоплачений капітал, тис.грн. -
 • Вилучений капітал, тис.грн. -
 • Разом, тис.грн. 0
 • Стаття Переоцінка активів:  Дооцінка незавершеного будівництва
 • Код 080
 • Статутний капітал, тис.грн. -
 • Пайовий капітал,тис.грн. -
 • Додатковий вкладений капітал, тис.грн. -
 • Інший додатковий капітал, тис.грн. -
 • Резервний капітал, тис.грн. -
 • Нерозподілений капітал, тис.грн. -
 • Неоплачений капітал, тис.грн. -
 • Вилучений капітал, тис.грн. -
 • Разом, тис.грн. 0
 • Стаття Переоцінка активів:  Уцінка незавершеного будівництва
 • Код 090
 • Статутний капітал, тис.грн. -
 • Пайовий капітал,тис.грн. -
 • Додатковий вкладений капітал, тис.грн. -
 • Інший додатковий капітал, тис.грн. -
 • Резервний капітал, тис.грн. -
 • Нерозподілений капітал, тис.грн. -
 • Неоплачений капітал, тис.грн. -
 • Вилучений капітал, тис.грн. -
 • Разом, тис.грн. 0
 • Стаття Переоцінка активів:  Дооцінка нематеріальних активів
 • Код 100
 • Статутний капітал, тис.грн. -
 • Пайовий капітал,тис.грн. -
 • Додатковий вкладений капітал, тис.грн. -
 • Інший додатковий капітал, тис.грн. -
 • Резервний капітал, тис.грн. -
 • Нерозподілений капітал, тис.грн. -
 • Неоплачений капітал, тис.грн. -
 • Вилучений капітал, тис.грн. -
 • Разом, тис.грн. 0
 • Стаття Переоцінка активів:  Уцінка нематеріальних активів
 • Код 110
 • Статутний капітал, тис.грн. -
 • Пайовий капітал,тис.грн. -
 • Додатковий вкладений капітал, тис.грн. -
 • Інший додатковий капітал, тис.грн. -
 • Резервний капітал, тис.грн. -
 • Нерозподілений капітал, тис.грн. -
 • Неоплачений капітал, тис.грн. -
 • Вилучений капітал, тис.грн. -
 • Разом, тис.грн. 0
 • Стаття Чистий прибуток (збиток) за звітний період
 • Код 130
 • Статутний капітал, тис.грн. -
 • Пайовий капітал,тис.грн. -
 • Додатковий вкладений капітал, тис.грн. -
 • Інший додатковий капітал, тис.грн. -
 • Резервний капітал, тис.грн. -
 • Нерозподілений капітал, тис.грн. (-647)
 • Неоплачений капітал, тис.грн. -
 • Вилучений капітал, тис.грн. -
 • Разом, тис.грн. (-647)
 • Стаття Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди)
 • Код 140
 • Статутний капітал, тис.грн. -
 • Пайовий капітал,тис.грн. -
 • Додатковий вкладений капітал, тис.грн. -
 • Інший додатковий капітал, тис.грн. -
 • Резервний капітал, тис.грн. -
 • Нерозподілений капітал, тис.грн. -
 • Неоплачений капітал, тис.грн. -
 • Вилучений капітал, тис.грн. -
 • Разом, тис.грн. 0
 • Стаття Розподіл прибутку:  Спрямування прибутку до статутного капіталу
 • Код 150
 • Статутний капітал, тис.грн. -
 • Пайовий капітал,тис.грн. -
 • Додатковий вкладений капітал, тис.грн. -
 • Інший додатковий капітал, тис.грн. -
 • Резервний капітал, тис.грн. -
 • Нерозподілений капітал, тис.грн. -
 • Неоплачений капітал, тис.грн. -
 • Вилучений капітал, тис.грн. -
 • Разом, тис.грн. 0
 • Стаття Розподіл прибутку:  Відрахування до резервного капіталу
 • Код 160
 • Статутний капітал, тис.грн. -
 • Пайовий капітал,тис.грн. -
 • Додатковий вкладений капітал, тис.грн. -
 • Інший додатковий капітал, тис.грн. -
 • Резервний капітал, тис.грн. -
 • Нерозподілений капітал, тис.грн. -
 • Неоплачений капітал, тис.грн. -
 • Вилучений капітал, тис.грн. -
 • Разом, тис.грн. 0
 • Стаття Внески учасників:  Внески до капіталу
 • Код 180
 • Статутний капітал, тис.грн. -
 • Пайовий капітал,тис.грн. -
 • Додатковий вкладений капітал, тис.грн. -
 • Інший додатковий капітал, тис.грн. -
 • Резервний капітал, тис.грн. -
 • Нерозподілений капітал, тис.грн. -
 • Неоплачений капітал, тис.грн. -
 • Вилучений капітал, тис.грн. -
 • Разом, тис.грн. 0
 • Стаття Внески учасників:  Погашення заборгованості з капіталу
 • Код 190
 • Статутний капітал, тис.грн. -
 • Пайовий капітал,тис.грн. -
 • Додатковий вкладений капітал, тис.грн. -
 • Інший додатковий капітал, тис.грн. -
 • Резервний капітал, тис.грн. -
 • Нерозподілений капітал, тис.грн. -
 • Неоплачений капітал, тис.грн. -
 • Вилучений капітал, тис.грн. -
 • Разом, тис.грн. 0
 • Стаття Вилучення капіталу:  Викуп акцій (часток)
 • Код 210
 • Статутний капітал, тис.грн. -
 • Пайовий капітал,тис.грн. -
 • Додатковий вкладений капітал, тис.грн. -
 • Інший додатковий капітал, тис.грн. -
 • Резервний капітал, тис.грн. -
 • Нерозподілений капітал, тис.грн. -
 • Неоплачений капітал, тис.грн. -
 • Вилучений капітал, тис.грн. -
 • Разом, тис.грн. 0
 • Стаття Вилучення капіталу:  Перепродаж викуплених акцій (часток)
 • Код 220
 • Статутний капітал, тис.грн. -
 • Пайовий капітал,тис.грн. -
 • Додатковий вкладений капітал, тис.грн. -
 • Інший додатковий капітал, тис.грн. -
 • Резервний капітал, тис.грн. -
 • Нерозподілений капітал, тис.грн. -
 • Неоплачений капітал, тис.грн. -
 • Вилучений капітал, тис.грн. -
 • Разом, тис.грн. 0
 • Стаття Вилучення капіталу:  Анулювання викуплених акцій (часток)
 • Код 230
 • Статутний капітал, тис.грн. -
 • Пайовий капітал,тис.грн. -
 • Додатковий вкладений капітал, тис.грн. -
 • Інший додатковий капітал, тис.грн. -
 • Резервний капітал, тис.грн. -
 • Нерозподілений капітал, тис.грн. -
 • Неоплачений капітал, тис.грн. -
 • Вилучений капітал, тис.грн. -
 • Разом, тис.грн. 0
 • Стаття Вилучення капіталу:  Вилучення частки в капіталі
 • Код 240
 • Статутний капітал, тис.грн. -
 • Пайовий капітал,тис.грн. -
 • Додатковий вкладений капітал, тис.грн. -
 • Інший додатковий капітал, тис.грн. -
 • Резервний капітал, тис.грн. -
 • Нерозподілений капітал, тис.грн. -
 • Неоплачений капітал, тис.грн. -
 • Вилучений капітал, тис.грн. -
 • Разом, тис.грн. 0
 • Стаття Вилучення капіталу:  Зменшення номінальної вартості акцій
 • Код 250
 • Статутний капітал, тис.грн. -
 • Пайовий капітал,тис.грн. -
 • Додатковий вкладений капітал, тис.грн. -
 • Інший додатковий капітал, тис.грн. -
 • Резервний капітал, тис.грн. -
 • Нерозподілений капітал, тис.грн. -
 • Неоплачений капітал, тис.грн. -
 • Вилучений капітал, тис.грн. -
 • Разом, тис.грн. 0
 • Стаття Інші зміни в капіталі:  Списання невідшкодованих збитків
 • Код 260
 • Статутний капітал, тис.грн. -
 • Пайовий капітал,тис.грн. -
 • Додатковий вкладений капітал, тис.грн. -
 • Інший додатковий капітал, тис.грн. -
 • Резервний капітал, тис.грн. -
 • Нерозподілений капітал, тис.грн. -
 • Неоплачений капітал, тис.грн. -
 • Вилучений капітал, тис.грн. -
 • Разом, тис.грн. 0
 • Стаття Інші зміни в капіталі:  Безкоштовно отримані активи
 • Код 270
 • Статутний капітал, тис.грн. -
 • Пайовий капітал,тис.грн. -
 • Додатковий вкладений капітал, тис.грн. -
 • Інший додатковий капітал, тис.грн. -
 • Резервний капітал, тис.грн. -
 • Нерозподілений капітал, тис.грн. -
 • Неоплачений капітал, тис.грн. -
 • Вилучений капітал, тис.грн. -
 • Разом, тис.грн. 0
 • Стаття Разом змін в капіталі
 • Код 290
 • Статутний капітал, тис.грн. -
 • Пайовий капітал,тис.грн. -
 • Додатковий вкладений капітал, тис.грн. -
 • Інший додатковий капітал, тис.грн. 6459
 • Резервний капітал, тис.грн. -
 • Нерозподілений капітал, тис.грн. (-647)
 • Неоплачений капітал, тис.грн. -
 • Вилучений капітал, тис.грн. -
 • Разом, тис.грн. 5812
 • Стаття Залишок на кінець року
 • Код 300
 • Статутний капітал, тис.грн. 8031
 • Пайовий капітал,тис.грн. -
 • Додатковий вкладений капітал, тис.грн. 1
 • Інший додатковий капітал, тис.грн. 6459
 • Резервний капітал, тис.грн. -
 • Нерозподілений капітал, тис.грн. (-653)
 • Неоплачений капітал, тис.грн. -
 • Вилучений капітал, тис.грн. -
 • Разом, тис.грн. 13838


Супермножина:

Споріднені вершини: