відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 2008 рік

 • Стаття I.Фінансові результати
 • Стаття Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
 • Код рядка 10
 • За звітний період,тис.грн. 270
 • За попередній період, тис.грн. 310
 • Стаття Податок на додану вартість
 • Код рядка 15
 • За звітний період,тис.грн. -
 • За попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Акцизний збір
 • Код рядка 20
 • За звітний період,тис.грн. -
 • За попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Страхові відшкодування
 • Код рядка 25
 • За звітний період,тис.грн. -
 • За попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Інші вирахування з доходу
 • Код рядка 30
 • За звітний період,тис.грн. -
 • За попередній період, тис.грн. 19
 • Стаття Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
 • Код рядка 35
 • За звітний період,тис.грн. 270
 • За попередній період, тис.грн. 291
 • Стаття Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
 • Код рядка 40
 • За звітний період,тис.грн. 118
 • За попередній період, тис.грн. 172
 • Стаття Валовий:      прибуток
 • Код рядка 50
 • За звітний період,тис.грн. 152
 • За попередній період, тис.грн. 119
 • Стаття Валовий:      збиток
 • Код рядка 55
 • За звітний період,тис.грн. -
 • За попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Інші операційні доходи
 • Код рядка 60
 • За звітний період,тис.грн. 40
 • За попередній період, тис.грн. 35
 • Стаття Адміністративні витрати
 • Код рядка 70
 • За звітний період,тис.грн. 310
 • За попередній період, тис.грн. 80
 • Стаття Витрати на збут
 • Код рядка 80
 • За звітний період,тис.грн. -
 • За попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Інші операційні витрати
 • Код рядка 90
 • За звітний період,тис.грн. 195
 • За попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Фінансові результати від операційної діяльності:      прибуток
 • Код рядка 100
 • За звітний період,тис.грн. -
 • За попередній період, тис.грн. 74
 • Стаття Фінансові результати від операційної діяльності:     збиток
 • Код рядка 105
 • За звітний період,тис.грн. 313
 • За попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Доход від участі в капіталі
 • Код рядка 110
 • За звітний період,тис.грн. -
 • За попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Інші фінансові доходи
 • Код рядка 120
 • За звітний період,тис.грн. 5
 • За попередній період, тис.грн. 12
 • Стаття Інші доходи
 • Код рядка 130
 • За звітний період,тис.грн. 273
 • За попередній період, тис.грн. 3300
 • Стаття Фінансові витрати
 • Код рядка 140
 • За звітний період,тис.грн. 335
 • За попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Втрати від участі в капіталі
 • Код рядка 150
 • За звітний період,тис.грн. -
 • За попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Інші витрати
 • Код рядка 160
 • За звітний період,тис.грн. 273
 • За попередній період, тис.грн. 3349
 • Стаття Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:   прибуток
 • Код рядка 170
 • За звітний період,тис.грн. -
 • За попередній період, тис.грн. 37
 • Стаття Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:   збиток
 • Код рядка 175
 • За звітний період,тис.грн. 643
 • За попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Податок на прибуток від звичайної діяльності
 • Код рядка 180
 • За звітний період,тис.грн. 4
 • За попередній період, тис.грн. 16
 • Стаття Фінансові результати від звичайної діяльності:  прибуток
 • Код рядка 190
 • За звітний період,тис.грн. -
 • За попередній період, тис.грн. 21
 • Стаття Фінансові результати від звичайної діяльності:    збиток
 • Код рядка 195
 • За звітний період,тис.грн. 647
 • За попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Надзвичайні:      доходи
 • Код рядка 200
 • За звітний період,тис.грн. -
 • За попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Надзвичайні:    витрати
 • Код рядка 205
 • За звітний період,тис.грн. -
 • За попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Податки з надзвичайного прибутку
 • Код рядка 210
 • За звітний період,тис.грн. -
 • За попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Чистий:     прибуток
 • Код рядка 220
 • За звітний період,тис.грн. -
 • За попередній період, тис.грн. 21
 • Стаття Чистий:     збиток
 • Код рядка 225
 • За звітний період,тис.грн. 647
 • За попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Забезпечення матеріального заохочення
 • Код рядка 226
 • За звітний період,тис.грн. -
 • За попередній період, тис.грн. -
 • Стаття ІІ. Елементи операційних витрат
 • Стаття Матеріальні затрати
 • Код рядка 230
 • За звітний період,тис.грн. -
 • За попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Витрати на оплату праці
 • Код рядка 240
 • За звітний період,тис.грн. 125
 • За попередній період, тис.грн. 59
 • Стаття Відрахування на соціальні заходи
 • Код рядка 250
 • За звітний період,тис.грн. 45
 • За попередній період, тис.грн. 22
 • Стаття Амортизація
 • Код рядка 260
 • За звітний період,тис.грн. 203
 • За попередній період, тис.грн. 3
 • Стаття Інші операційні витрати
 • Код рядка 270
 • За звітний період,тис.грн. 250
 • За попередній період, тис.грн. 168
 • Стаття Разом
 • Код рядка 280
 • За звітний період,тис.грн. 623
 • За попередній період, тис.грн. 252
 • Стаття III. Розрахунок показників прибутковості акцій
 • Стаття Середньорічна кількість простих акцій
 • Код рядка 300
 • За звітний період,тис.грн. -
 • За попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Скоригована середньорічна кількість простих акцій
 • Код рядка 310
 • За звітний період,тис.грн. -
 • За попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
 • Код рядка 320
 • За звітний період,тис.грн. -
 • За попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
 • Код рядка 330
 • За звітний період,тис.грн. -
 • За попередній період, тис.грн. -
 • Стаття Дивіденди на одну просту акцію
 • Код рядка 340
 • За звітний період,тис.грн. -
 • За попередній період, тис.грн. -


Супермножина:

Споріднені вершини: