відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

розвиток ціннісних орієнтацій

  • Загальноприродничий компонент забезпечує формування в учнів основи цілісного уявлення про природу і місце людини в ній, пропедевтичну підготовку учнів до вивчення окремих навчальних предметів, що сприяє розвитку ціннісних орієнтацій учнів у різних сферах життєдіяльності та їх адекватній поведінці в навколишньому природному середовищі.


Супермножина:

Споріднені вершини: