відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

особистості учня

  • Метою освітньої галузі “Мови і літератури” є розвиток особистості учня, формування в нього мовленнєвої і читацької культури, комунікативної та літературної компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій.


Супермножина:

Споріднені вершини: