відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

засіб формотворення

  • Загальні відомості про дизайн як провідний засіб формотворення предметного середовища.


Супермножина:

Споріднені вершини: