відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

засіб моделювання

  • Знати основні способи опрацювання даних та їх призначення, розуміти призначення електронних таблиць як засобу моделювання, уміти вводити дані, зокрема формули, до електронної таблиці, опрацьовувати дані та їх масиви, застосовувати числові дані і формули як засоби описання об’єктів, прогнозувати перебіг процесів у різних напрямах знань.


Супермножина:

Споріднені вершини: